Wattbike võistlussarja 10. hooaeg - talv 2019

Siserattavõistlus
Võistlusjuhend

 

1. Eesmärk

1.1. Viia läbi Eestis täiesti ainulaadne siseratta võistlussari.
1.2. Korraldada kaheksandad Tallinna lahtised meistrivõistlused siserattasõidus.
1.3. Pakkuda rattasportlastele ja harrastajatele võistlustegevust ka talvisel hooajal.
1.4. Tuua jalgrattasport sisetreeninguid harrastavate tervisesportlasteni.
1.5. Populariseerida jalgrattasporti kui tervislikku liikumisviisi.
1.6. Luua motivatsioon püsivaks harjutamiseks.
 

2. Võistluste toimumise aeg ja koht

2.1. Võistlussarja etapid toimuvad Tallinnas spordiklubis Arigato (Rannamõisa tee 3), Tartus spordiklubis Arena (Betooni 9a)
2.2. Võistlussari koosneb neljast etapist, mis peetakse järgnevas formaadis:
 • 13. jaanuar 2019; 10 km (W/kg+aeg)
 • 27. jaanuar 2019; 1 km + 4 km (aeg)
 • 10. veebruar 2019; 10 km + 200m (aeg)
 • 03. märts 2019; 30 min (km)

 

2.3.   Noorte vanuseklassidele (M-12, M-14 ja N-16) on järgmised:
 • 13. jaanuar 2019; 4 km (W/kg+aeg)
 • 27. jaanuar 2019; 1 km + 2 km (aeg)
 • 10. veebruar 2019; 4 km + 200 m (aeg)
 • 03. märts 2019; 15 min (km)

 

3. Etappide ajakava

3.1. Kell 13.00 antakse start esimesele võistlussõidule.
3.2. Esimesed stardid on absoluutarvestuse sõidud peale neid toimuvd stardid noorte vanuseklassidele (M-12, M-14 ja N-16). 
3.3. Starditakse kümneste gruppidena orienteeruva ajakava alusel, mis sõltub distantsi pikkusest.
3.4. Kahe gruppi vahele jääb orienteeruvalt 10 minutiline paus.
3.5. Autasustamine toimub 15 minutit peale viimase võistleja finišeerimist.
3.6. Noorte parimate autasustamine toimub orienteeruvalt 15 minutit peale nende vanuseklassi kõikide osalejate lõpetamist.
 

4. Osalejad, registreerimine ja stardimaksud

4.1. Võistlusel saavad osaleda kõik soovijad.
4.2. Eelregistreerimine kogu sarjaks algab 01. jaanuaril 2019 ning lõppeb 10. jaanuari südaööl.
4.3. Eelregistreerimine üksikuteks etappideks algab 01. jaanuaril ning lõppeb etapi toimumise nädala neljapäeva südaööl.
4.4. Eelregistreerimine toimub internetis veebilehel www.aerobike.ee
4.5. Eelregistreerimisel on ühe etapi stardimaks 10 eurot. M-18 ja N-18 vanuseklassile on stardimaks 6 eurot. Nendest noortematele on 4 eurot. Kogu sarjaks eelregistreerimise korral on stardimaks 15% soodsam.
4.6. Kohapeal on võistluse stardimaks 10 eurot, millele lisandub spordiklubi sissepääsu tasu, mis tuleb maksta spordiklubi administraatori lauda ja kviitung esitada võistlussarja sekretärile.
4.7. Kõik osalejad peavad oma kohalolu kinnitama esmalt spordiklubi administraatori juures, saades vastu kapi võtme ja hiljem Wattbike võistlussarja sekretariaadi juures.
4.8. Stardimaks sisaldab: üheks päevaks spordiklubi kõigi hüvede kasutusõigust, fotosid võistlustest, parimate autasustamist.
 

5. Võistlejate numbrid ja stardigrupid

5.1. Võistlejatele numbreid ei väljastata. Andmed talletatakse otse arvutisse.
5.2. Eelregistreerudes etapile või kogu sarjale saab etapi stardiaja ise valida.
5.3. Korraldajad jätavad endale õiguse stardigruppides ümberkorraldusi teha. Lõplik stardigruppide nimekiri avaldatakse hiljemalt üks päev enne etapi toimumist Wattbike võistlussarja Facebooki lehel.
 

6. Olulist

6.1. Sõidetakse kohapeal olevate Wattbike’i rattatrenažööridega.
6.2. Iga võistleja kohandab ratta enda järgi. Aja kokkuhoidmiseks saab endale sobivad mõõdud eelnevalt välja selgitada vabal rattal.
6.3. Wattbike’i rattatrenažööril on Shimano maastikupedaalid, Shimano maanteepedaalid ja pedaalikorvid. Soovi korral võib kasutada ka enda jalgrattapedaale. Pedaalide vahetamisel on soovitav küsida abi.
6.4. Tulemuse lõpuprotokolli saavad kõik võistlejad, kes võistlust ise ei katkesta.
 

7. Vastutus

7.1. Iga võistleja kinnitab, et vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning täidab käesoleva juhendi nõudeid.
7.2. Iga võistleja vastutab sõiduvahendi eest oma kasutusajal. Sõiduvahendile kahju tekitamisel määratakse rahaline trahv vastavalt detaili hinnale. Peale võidusõitu puhastab iga võistleja oma ratta kohapeal olevate puhastusvahenditega.
7.3. Iga võistleja peab enne starti veenduma, et kõik kinnitused oleks korrektselt kinnitatud.
 

8. Autasustamine ja protokollid

8.1. Igal etapil autasustatakse kõikide noorte vanuseklasside (M-18, N-18 ja nooremad) parimat juhul, kui on vähemalt 3 võistlejat vanuseklassis. Lisaks autasustatakse olenevalt etapist vähemalt üht täiskasvanu vanuseklassi parimat vastavalt punktis 8.2 toodule.
8.2 Etapil autasustatakse järgnevalt:
     1. etapil M seenior 2 ja M seenior 3 parimat
     2. etapil M ja N põhiklassi parimat
     3. etapil N seenior ja M seenior 4 parimat 
     4. etapil parasportlaste parimaid
8.3. Noorte vanuseklassidele (va M-16, M-18 ja N-18) peetakse eraldi pingerida.
8.4. Igal etapil koostatakse lõpuprotokoll vastavalt etapi loomusele.
8.5. Igal etapil jagatakse punkte nii noorte kui ka absoluutarvestuse lõpuprotokolli vastavalt valemile 150-(n-1), kus n on koht. Esimesed 10 kohta saavad lisaks preemiapunktid.
       1. koht 150+25
       2. koht 149+19
       3. koht 148+14
       4. 147+10
       5. 146+7
       6. 145+5
       7. 144+4
       8. 143+3
       9. 142+2
       10. 141+1
       11. 140
       12. 139
       13. 138
       14. 137
       15. 136 jne

8.6. Sarja kokkuvõttes selgitatakse parimad etappidel kogutud punktide alusel. Arvesse läheb kolm parimat etappi neljast.
8.7. Sarja kokkuvõttes pretendeerivad auhinnalistele kohtadele vähemalt kolmel etapil osalenud võistlejad.
8.8. Vanuseklasside parimad selgitatakse välja eraldades nad absoluutarvestuse lõpuprotokollist ning koostades pingerida saadud punktide alusel.
8.9. Kokkuvõttes autasustatakse iga vanuseklassi kolme parimat tingimusel, et vanuseklassis pretendeerivad auhinnalisele kohale vähemalt neli sportlast. Nõude mitte täitumisel autasustatakse vanuseklassi parimat.
8.10. Igal etapil loositakse kõigi kohapeal olevate võistlejate vahel välja eriauhind.
8.11. Võistluse tulemused avaldatakse hiljemalt võistlustele järgneval päeval internetis Wattbike võistlussarja Facebooki lehel ning veebilehtedel www.aerobike.ee ning nädala jooksul www.wattbike.com/ee
 

9. Vanuseklassid

9.1. Võistlejad jagatakse vanuseklassidesse vastavalt hooaja 2017 sünniaastate jaotusele alljärgnevalt:
 • M 12    … -2007
 • M 14    2006-2005
 • M 16    2004-2003
 • M 18    2002-2001
 • M põhiklass    2000-1980
 • M seenior 2    1979-1970
 • M seenior 3    1969-1960
 • M seenior 4    1959-...
 • N 16    ...-2003
 • N 18    2002-2001
 • N põhiklass    2000-1980
 • N seenior    1979-...

 

10. Lisad parasportlastest võistlejatele

10.1 Puuetega võistlejatele toimub lisaks tavapärastes vanuseklassides osalemisele (punkt 9) ka omavaheline võrdlus kasutades UCI koefitsente rattaklassidele C. Parandustegureid rakendatakse saavutatud keskmisele võimsusele või välja sõidetud ajale vastavalt etapi formaadile.

10.2 UCI pararatturi koefitsienti tabel

Table of standard performance factors (UCI CYCLING REGULATIONS 16.1.005)
Division C
C5 Men 100.00 %
C4 Men 98.12 % 100.00 %
C3 Men 92.77 % 94.55 % 100.00 %
C2 Men 89.56 % 91.28 % 96.54 % 100.00 %
C5 Women 88.06 % 89.75 % 94.92 % 98.33 % 100.00 %
C4 Women 86.40 % 88.06 % 93.14 % 96.48 % 98.12 % 100.00 %
C1 Men 85.12 % 86.75 % 91.75 % 95.04 % 96.66 % 98.51 % 100.00 %
C3 Women 81.69 % 83.26 % 88.06 % 91.22 % 92.77 % 94.55 % 95.97 % 100.00 %
C2 Women 78.87 % 80.38 % 85.01 % 88.06 % 89.56 % 91.28 % 92.65 % 96.54 % 100.00 %
C1 Women 74.96 % 76.39 % 80.80 % 83.69 % 85.12 % 86.75 % 88.06 % 91.75 % 95.04 % 100.00 %

 

10.3 Nägemis- ja kuulmispuudega ning vaimse puudega võistlejad on võrdsustatud Wattbike sarjas klassiga C5. Füüsilise puudega võistlejad peavad oma osalemisest nädal enne võistlust korraldajale teada andma, et vajadusel jõuaks läbi vaadata varem tehtud meditsiiliseid uuringud, sooritada vajadusel füsioterapeudi juures hindamine. Omistatud puudeklasse rakendatakse ainult käesolevas Wattbike sarjas ja need ei laiene teistele rattavõistlustele. Korraldaja jätab õiguse puudeklassi korrigeerida peale esimest osaluskorda.

10.4 Puudeklassid MC5, MC4, MC3, MC2 ja WC5, WC4 sõidavad täiskasvanute distantse. Puudeklasside MC1 ja WC3, WC2, WC1 puhul toimub arvestus noorteklasside distantsidel. 

10.5 Hooaja kokkuvõttes autasustatakse pika distantsi parimat ja lühikese distantsi parimat pararatturit. Arvesse läheb kolm parimat etappi neljast.

 

11. Auhinnad

11.1. Iga etapi rahaline ja/või esemeline auhinnafond eurodes  
 Vanuseklass  Auhinna väärtus
Etapi auhinnatav vanuseklass vastavalt punktile 8.2.  15
M-18 I koht 6 € + vanuseklassi osalejate arv eurodes
M-16 I koht 4 € + vanuseklassi osalejate arv eurodes
M-14 I koht 4 € + vanuseklassi osalejate arv eurodes
M-12 I koht 4 € + vanuseklassi osalejate arv eurodes
N-18 I koht 6 € + vanuseklassi osalejate arv eurodes
N-16 I koht 4 € + vanuseklassi osalejate arv eurodes
Loosiauhind kõigi osalejate vahel

umbes 20

11.2. Võistlussarja kokkuvõttes autasustatakse iga vanuseklassi kolme parimat.
 

12. Võistluse korraldaja

12.1.    Võistluse peakorraldaja on MTÜ Pro Jalgratturite Klubi, www.proklubi.ee.
12.2.    Peakorraldaja esindajad:
12.2.1.    Priit Prous, telefon (+372) 56 52 152, e-post priitprous@gmail.com;
12.2.2.    Allar Tõnissaar, telefon (+372) 50 14 427, e-post info@proklubi.ee