KOROONAVIIRUSEST TINGITUD MUUDATUSED 2021

Sari naaseb vana hea poolfikseeritud stardikorralduse juurde!
Kui hooajal 2020 rakendasime COVID-19 erimeetmetest tulenevalt jäigalt fikseeritud stardikorraldust, siis nüüd naaseme vana hea süsteemi juurde, kus iga osaleja saab registreerides küll oma stardiminuti, ent soovi korral on võimalik ka elava järjekorra alusel startida. Lihtsalt oma stardikorra ajal on inimesel eelisõigus startida, isegi siis kui on elav järjekord. Kui aga võistleja ei pea paljuks elavas järjekorras ootamist, on lubatud ka elava järjekorra alusel startimine.
Jätkame hajutatusnõuetega
Sarnaselt möödunud hooajale peame ka sel aastal rakendama jäigalt fikseeritud stardikorraldust, kus ainus stardivõimalus on stardiprotokollis väljatoodud kellaajal. Samuti palume tulla võistluskeskusesse vahetult enne oma stardiaega ning peale finiššeerimist mitte jääda võistluskeskusesse kauemaks kui vaja. Nii saame järgida kehtestatud piiranguid.
Paarisstartide puhul saavad võistlejad valida, kas stardivad esimese meeskonnaliikme või teise stardi ajal.
 
Tulemuste avaldamise ja protestide esitamise korra muutus!
Varasemalt oleme kokku puutunud olukorraga, kus võistleja avastab sügisel paar päeva enne sarja koondarvestuse autasutamist, et tema hooaja avaetapi tulemus on olnud väär. Mitu kuud hiljem tulemuste muutmine on problemaatiline, sest teised osalejad on tulemusi pidanud enam mitte muutuvateks, ja tekitab lisakulutusi, sest medalid võivad olla juba nimeliselt graveeritud. Et selliseid olukordi vältida, oleme konkreetselt ära määratlenud ja peame alates hooajast 2021 ka jäigalt kinni järgnevast:
 
- Peale võistlust avaldatakse esialgsed tulemused. Esialgseid tulemusi korrigeeritakse lähtuvalt võistlejatelt ja kohtunikekelt tulevatest tähelepanekustest. Kui võistlejale tundub, et tulemustes on viga, on tal õigus nõuda tulemuste üle vaatamist kolme võistlusele järgneva päeva jooksul.
-  Etapi tulemused kuulutatakse lõplikeks 4. võstlusjärgsel päeval ja siis genereeritakse ka selle etapi järgsed koondarvestuse tulemused. Peale etapi tulemuste lõplikuks kuulutamist neid enam ei muudeta ja hiljem laekunud proteste enam ei rahuldata, isegi kui tulemustes leidub endiselt varem märkamata vigu. Lõplikud tulemused on lõplikud - võistlejatel on õigus ja kohustus teatatada vigadest kolme päeva jooksul, mitte hiljem!
- Koondtulemuste protokolli vigade osas on võistlejatel õigus esitada tähelepanekuid terve hooaja jooksul, ent mitte hiljem kui 7 päeva peale viimase osavõistluse toimumist. Koondtulemused kuulutatakse lõplikeks 8. päeval peale viimast etappi ja peale seda neid enam ei muudeta.
 
Uued võistlusrajad!
Klassikaliselt on FIlter Temposarjas igal aastal vähemalt üks rada muutunud. Nii on see tänavu, kui tutvustame uut Ääsmäe võistlusrada.