Filter Velokauss 2017
Jalgrattasari rahvasportlastele
Võistlusjuhend

1. Sisukord

1.         Sisukord
2.         Eesmärk
3.         Suunitlus
4.         Võistluskalender
5.         Etappide ajakava
6.         Vanuseklassid
7.         Võistkondlik arvestus
8.         Rattaklass
9.         Võistlusformaat ja startimise kord
10.       Registreerimine ja stardimaks
11.       Ümberregistreerimine
12.       Osavõtumaks sisaldab:
13.       Võistlusnumbrid ja ajavõtukiibid
14.       Võistlejate toitlustamine
15.       Tehniline abi
16.       Meditsiiniline abi
17.       Karistused
18.       Paremusjärjestuse selgitamine:
19.       Tulemuste  avaldamine
20.       Autasustamine
20.1.    Autasustamine etappidel
20.2.    Autasustamine sarja kokkuvõttes
20.3.    Plaatina-, kulla-, hõbeda- ja pronksikarva aukiri
21.       Liidrikombinesoonid
22.       Muu informatsioon
23.       Lisainfo ja tagasiside andmine
24.       Korraldajad

 

2. Eesmärk ja suunitlus

2.1.      Pakkuda regulaarset võimalust harrastada temposõitu ja maastikurattasõitu (MTB) kogu hooaja vältel.

2.2.      Hoida elus ja arendada edasi Läti temposõidutraditsioone.

2.3.      Pakkuda atraktiivset võimalust jalgrattasõiduga tegelemiseks.

2.4.      Ühendada maanteerattasõidust huvituvaid inimesi.

2.5.      Tuua rattaspordi juurde uusi harrastajaid.

2.6.      Olla kvaliteetseima korraldusega võistlussari regioonis.

  

3. Suunitlus

3.1.      Sari on suunatud igal tasemel rattaspordiga tegelevatele inimestele – noorratturitele, eliitratturitele, seenioritele ja harrastajatele. 

 

4. Võistluskalender

4.1.      Kokku on 5 etappi suve jooksul:

Etapp Kuupäev Distants MNT
Distants MTB Asukoht
I 11.05.2017 11 km, eraldistart 8 km Jūrmala
II 25.05.2017 20 km, paarissõit 11 km Garkalne
III 08.06.2017 11 km, eraldistart 8 km Jūrmala
IV 20.07.2017 20 km, paarissõit 11 km Garkalne
Finaal 27.08.2017 25 km, eraldistart  pole Ainaži

 

 

5. Etappide ajakava

5.1.      Kõigi nelja etapi ajakava on järgmine:

 • Sekretariaat ja registreerimine stardipaigas on avatud kell 17:00 kuni 20:00.
 • Start MTB sõidule on avatud kell 18:00 kuni 18:45.
 • Start temposõidule on avatud kell 19:00 kuni 20:30. Võistlejate rohkuse korral pikendatakse stardiaega vastavalt vajadusele.
 • Võistluskeskus suletakse kell 21:30.

 

5.2.      Sarja finaaletapi ajakava on järgmine:            

 • Mandaat ja registreerimine stardipaigas on avatud kell 11:00 kuni 14:30.
 • Start on avatud kell 12:00 kuni 14:30 Võistlejate rohkuse korral pikendatakse stardiaega. 
 • Võistluskeskus suletakse kell 15:30

 

6. Vanuseklassid

6.1.      Individuaalset arvestust peetakse eraldi MTB ja MNT arvestuses. Mõlemas distsipliinis peetakse paralleelselt absoluutarvestust ja vanuseklasside arvestust.

6.2.      Võistkondlikku arvestust peetakse ainult maantee absoluutarvestuses, eraldi vanuseklasse selles ei ole.

6.3.      Vanuseklassid määratakse sünniaasta järgi. Filter Velokauss sarjas peetakse arvestust järgmistes vanuseklassides:

Mehed Vanuseklass Sünniaasta   Naised Vanuseklass Sünniaasta
M M-U13 2005 - 2006   N  N-U13  2005 - 2006
M M-U15 2003 - 2004   N N-U15 2003 - 2004
M M-U17 2001 - 2002   N N-U17 2001 - 2002
M M-U19 1999 - 2000   N N-U19 1999 - 2000
M M-U23 1995 - 1998   N N-U23 1995 - 1998
M M-U30 1988 - 1994   N N-U30 1988 - 1994
M M30 1978 - 1987   N N30 1978 - 1987
M M40 1968 - 1977   N N40 1968 - 1977
M M50 1958 - 1967   N N50 1958 - 1967
M M60 1948 - 1957   N N60 1948 - 1957
M  M70  1938 - 1947   N N70 1938 - 1947
 M  M80 1928 - 1937   N N80 1928 - 1937

 

7. Võistkondlik arvestus

7.1.      Lisaks individuaalsetele vanuseklassidele peetakse maanteerdistantsidel ka võistkondlik arvestust. Selleks, et võistkondlikus arvestuses osaleda tuleb eraldi registreerida oma võistkond, kasutades selleks registreerimise mooduli vastavat välja.

7.2.      Oluline on teada:

1.      Võistkonna registreerimine on tasuta ning seda saab teha kogu hooaja vältel www.aerobike.ee netilehel asuva registreerimise mooduli kaudu.

2.      Registreeritud võistkonnad kehtivad registreerimisest kuni hooaja lõpuni - neid hooaja sees muuta ei saa.

3.      Võistkonna registreerimine kujutab endast tiimina võistlevate ratturite fikseerimist – see ei ole veel võistkonna liikmete stardinimekirja kandmine. Liikmed tuleb registreerida etapile või kogu sarjaks eraldi, tasudes nende eest stardimaksu.

7.3.      Võistkonna moodustamine:

1.      Võistkonna suurus on 3 kuni 6 vabalt valitud inimest.

2.      Võistkonna liikmed ei pea kuuluma ühegi rattaklubi koosseisu – võistkonna võib moodustada ka firma kollektiiv, sõpruskond või juhuslikult komplekteeritud võistlejate seltskond. Samuti ei pea võistkonna liikmed olema samast soost, kuuluma samasse vanuseklassi ega ka võistlema sama pikal distantsil, kuid üks inimene saab kuuluda ainult ühe võistkonna kooseisu.

3.      Igalt etapilt lähevad võistkonna arvestusse kolmed kõrgeimad võistkonna liikmete poolt teenitud individuaalsed punktid, mis summeeritakse. Väiksema liikmete hulga lõpetamise korral loevad kõigi lõpetanud tiimi liikmete punktid.

4.      Sarja kokkuvõttes selgub võistkondlik pingerida tiimi poolt sarja kõigilt viielt temposõiduetapilt kogutud punktide liitmise teel.

 

8. Rattaklass

8.1.      Rattaklass on vaba - mõlemal distantsil võib võistelda igat tüüpi standardse jalgrattaga: maanteeratas, mägiratas, temposõiduratas, linnaratas jne.

8.2.      Erinevatele rattatüüpidele ühe distantsi piires eriarvestust ei peeta. Võistlejad võistlevad võrdsetel alustel sõltumata kasutatavast rattatüübist.

 

9. Võistlusformaat ja startimise kord

9.1.      Filter Velokauss sarjas viljeletakse sõltuvalt etapi iseloomust kolme erinevat võistlusformaati, milles kõigis peetakse arvestust võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal.

1.      Eraldistart – võistlejad lähetatakse rajale ühe kaupa 30 sekundiliste intervallidega.

       Iga rattur peab distantsi läbima kaasvõistlejatest eraldatult – teiste tuules sõitmine on keelatud.

       Eraldistardi vormis sõidetakse sarja maanteedistantsidel 1. ja 3. ning 5. etapp. Maastikudistantsidel sõidetakse eraldistardi vormis kõik neli etappi.

 

2.      Paarissõit – võistlejad lähetatakse rajale kahe kaupa 30 sekundiliste intervallidega, ent sobiva paarilise puudumisel on lubatud startida ka üksinda.

     Koos startivatel paarilistel on lubatud sõita rajal teineteise tuules ning teha parema aja saavutamiseks koostööd. Teiste võistluspaaride või individuaalvõistlejate tuules sõitmine on keelatud.

     Võistluspaari aeg läheb kinni viimasena finišeerinud paarilise järgi ning mõlemad võistlejad saavad sama aja ning koha; üksinda startijatel läheb aeg kinni võistleja enda järgi.

   Paarilise tehnilise rikke tõttu katkestamise korral on teisel paarilisel õigus jätkata individuaalvõistlejana ning saada tulemus protokolli, ent seda vaid juhul kui katkestanud võistleja koheselt peale võistluslinnakusse tagasi jõudmist fikseerib kohtunike juures oma katkestamise ning tehnilise rikke, mille tõttu katkestati. Ebasportliku käitumise kahtluse korral on kohtunikel õigus keelduda lõpetanud paarilise individuaalvõistlejana arvestamisest.

     Paarilised ei pea kuuluma samasse klubisse ega vanuseklassi. Paarilise valiku suhtes piiranguid ei ole.

     Paarissõidu formaadis sõidetakse sarja 2. ja 4. etapp.

                          

9.2.      Filter Velokauss sarja temposõidu etappidel starditakse elava stardijärjekorra alusel:

 • Start MNT temposõidule on sarja põhietappidel avatud vahemikus 19:00-20:30, finaaletapil 12:00-14:30.
 • Start MTB sõitudele on avatud vahemikus 18:00-18:45.
 • Avatud stardiaeg on jagatud 30 sekundilise intervalliga stardikordadeks. Võistleja võistlusaeg käivitub sellel stardikorral, millel ta reaalselt stardib.
 • Eelregistreerimisel saab võistleja broneerida vabade stardikordade seast endale meelepärase stardiaja, mis fikseeritakse stardiprotokollis. Vajadusel on stardikohtunikul õigus stardijärjekorras muudatusi teha. Kohapeal registreerunud võistlejad stardivad elava järjekorra alusel neil stardikordadel, mis on eelregistreerimisel hõivamata või millel eelregistreerunud võistleja starti ei tule.
 • Valitud stardiajal on stardiprotokollis fikseeritud võistlejal eelisõigus startida. Juhul kui võistleja endale broneeritud ajal rajale ei lähe, on sellel ajal võimalik teistel soovijatel elava stardijärjekorra alusel startida.
 • Oma fikseeritud stardiajal mitte startinud võistlejatel on võimalus elava järjekorra alusel broneerimata ja stardiprotokollis fikseeritud võistleja mitte ilmumise tõttu vabanevatel aegadel startida. Juhul kui vabanevaid stardiaegasid on vähem, kui väljaspool oma stardiaega startida soovivaid võistlejaid, ning võistluse läbiviimiseks ette nähtud teekasutusaeg lõppeb, siis oma broneeritud stardiaja kasutamata jätnud võistlejatele startimisvõimalust ei garanteerita.
 • Võistlejad saavad valida, kas nad alustavad rekkas asuvalt stardirambilt või stardiplatvormi eest maast.

 

10. Registreerimine ja stardimaks

10.1.    Registreerimine etappidele toimub kas eelregistreerimise teel läbi www.aerobike.ee portaali registreerimismooduli või kohapeal sularahas.

10.2.    Registreerimistasud etappidel on järgmised:

Voor Hind Allahindlus Voor lõppeb
Eelregistreerimine etapiks € 12,00 -20% Võistlusnädala teisipäeval
Kohapeal registreerumine etapile € 15,00 baashind Kohapeal


10.3.    Registreerimistasud sarja viimasel finaaletapil on järgmised:

Voor Hind Allahindlus Voor lõppeb
Eelregistreerimine finaaletapiks € 15,00 -25% Võistlusnädala neljapäeval
Kohapeal registreerumine finaaletapile € 20,00 baashind Kohapeal


10.4.    Registreerimistasud kogu MNT sarjaks (5 etappi) registreerimise korral on järgmised:

Voor Hind Allahindlus Voor lõppeb
Kogu sarjaks I voor € 48,00 -40% 31.03.2017
Kogu sarjaks II voor € 56,00 -30%

09.05.2017

 

10.5.    Registreerimistasud kogu MTB sarjaks (4 etappi) registreerimise korral on järgmised:

Voor Hind Allahindlus Voor lõppeb
Kogu sarjaks I voor € 36,00 -40% 31.03.2017
Kogu sarjaks II voor € 42,00 -30% 09.05.2017

 

10.6.    Hinnad kehtivad kõikidele vanuseklassidele, vanusepõhist soodustust ei ole.

10.7.    Kohapeal on võimalik registreeruda ainult sularahas ning antud päeval toimuvale etapile.

10.8.    Sooritatud registreerimist pole võimalik tühistada ega asendada järgmise osavõistluse registreerimisega - stardimaksu ei tagastata ega kanta järgmistele osavõistlustele edasi sõltumata osalemata jätmise põhjusest.

 

11. Ümberregistreerimine

11.1.    Ümberregistreerimist kui mõne eelregistreerunud sõbra asemel startimist Filter Velokauss sarjas ei toimu. Iga võistleja peab ise registreeruma lähtuvalt juhendi punktis 10 toodud hinnakirjast.

 

12. Osavõtumaks sisaldab:

 • Tähistatud ja turvatud rada.
 • Ajavõttu ja tulemust protokollis.
 • Filter hooajanumbreid (väljastatakse esmakordsel sarjas osalemisel. Kordusnumbrite väljastamine on tasuline)
 • Arstiabi kättesaadavust võistluskeskuses.
 • Auhindasid kiirematele hooaja kokkuvõttes.
 • Päevajuhti võistluskeskuses.
 • Pilte võistlustelt.
 • Pudelit karastusjooki peale finišit.
 • Lisateenuste kättesaadavust stardipaigas (kaubandustelgid jms)
 • Sarja toetajate boonuseid: sooduskupong, infokandjad jms. (Boonused väljastatakse ainult esmakordsel sarjas osalemisel)
 • Pisiperele võimalust sõidu ajal aega veeta batuudil.
 • Sarja finaaletapil võistlusjärgset toitlustamist finišis.

 

13. Võistlusnumbrid ja ajavõtukiibid

13.1.    Ajavõtu ja kohtunike töö tarbeks kasutatakse Filter Velokauss sarjas võistlusnumbrit ja ajavõtukiipi.

13.2.    Esimesel korral, kui võistleja sarjas osaleb – kas esimesel või mõnel järgneval osavõistlusel - väljastatakse talle sekretariaadist võistlusnumber, mis kehtib kõikidel Filter Velokauss sarja etappidel kuni hooaja lõpuni. Kiip antakse võistlejale stardiplatvormilt enne iga etapi starti ning see tuleb tagastada korraldajatele koheselt peale osavõistluse lõpetamist.

13.3.    Võistlusnumber tuleb kinnitada võistleja selja alaosale keskmise tasku peale nii, et see oleks tagant vaadates selgelt loetav. Ajavõtukiip kinnitatakse ümber võistleja jala vahetult kinga kohale. Numbri valesti paigutamise või kiibi mitte kandmise tõttu tuvastamata jäänud võistlejatele tulemust lõpuprotokollis ei garanteerita.

13.4.    Esimene hooajanumber väljastatakse tasuta. Juhul kui võistleja järgmiseks etapiks on oma hooajanumbri kaotanud või koju jätnud, on tal võimalik soetada dublikaatnumbrit hinnaga 3€. Juhul kui võistleja kaotab ära või ei tagasta peale etappi ajavõtukiipi, siis peab ta tasuma korraldajatele leppetrahvi 25€.

13.5.    Originaaldisainiga numbri kasutamine on kohustuslik. Muudelt võistlustelt pärinevate või ise joonistatud numbrite kasutamine on keelatud isegi kui number arvuliselt ühtib võistleja hooajanumbriga.

 

14. Võistlejate toitlustamine

14.1.    Filter Velokauss sarja etappidel korraldajate poolt trassil võistlejatele toitlustamist organiseeritud ei ole.

 

15. Tehniline abi

15.1.    Korraldaja ei taga varuosi ega tehnilist abi trassil.

15.2.    Katkestajatele on tagatud transport tagasi stardipaika lõpubussiga, mis sõidab viimase võistleja järel.

 

16. Meditsiiniline abi

16.1.    Esmase meditsiinilise abi tagab võistluskeskuses olev meedik.

 

17. Karistused

17.1.    Karistusi kohaldatakse vastavalt UCI võistlusmäärustikule ja LRF võistlusreglemendile.

 

18. Paremusjärjestuse selgitamine:

18.1.    Protokoll koostatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal, sarja kokkuvõttes aga etappidelt teenitud punktide järgi.

18.2.    Sarja koondarvestuses lähevad MNT arvesse neljad kõrgeimad sarja temposõiduetappidelt teenitud punktid. MTB arvestuses lähevad arvesse kolmed kõrgeimad sarja MTB distantsidelt teenitud punktid.

18.3.    Individuaalseid punkte jagatakse meestele meeste ja naistele naiste absoluutarvestuse protokolli alusel. Vanuseklasside arvestus selgitatakse absoluutarvestuse protokollist vastava vanuseklassi võistlejate eraldamise teel.

18.4.    Paarissõidu etappidel lähtutakse protokollide koostamisel põhimõttest, et võistluspaarile omistatakse kaks kohta protokollis. Seega mõlemale kiireima võistluspaari liikmele omistatakse 1. koha punktid, mõlemale teise tulemuse saavutanud paarilisele 3. koha punktid jne.

18.5.    Võistkondliku arvestuse pingerida koostatakse juhendi punktis 7 toodud põhimõtete alusel.

18.6.    Punte jagatakse etappidel järgneva tabeli alusel:

Koht
Punktid Koht
Punktid
I 300+100 11. 290
II 299+60 12. 289
III 298+40 13. 288
4. 297+30 14. 287
5. 296+20 15. 286
6. 295+10 16. 285
7. 294+8 17. 284
8. 293+6 ...... ......
9. 292+4 n≤300 300-(n-1)
10. 291+2 n>300 1
*kus n on võistleja koht protokollis

 

19. Tulemuste  avaldamine

19.1.    Esialgsed tulemused avaldatakse hiljemalt võistluspäevale järgneval päeval võistluste ametlikul koduleheküljel www.aerobike.lv

19.2.    Esialgsetes tulemustes esineda võivate vigade, kaasvõistlejate ebasportliku käitumise või muu analoogse suhtes on osalejatel õigus esitada proteste 6 võistlustele järgneva päeva jooksul. Protestid tuleb esitada e-posti teel juhendi punktis 23.2 toodud aadressidele lähtuvalt kaebuse liigist.

19.3.    Lõplikud protokollid avaldatakse võistluste kodulehel www.aerobike.lv hiljemalt 7 päeva peale võistluse toimumist.

19.4.    Peale lõplike protokollide avaldamist laekunud proteste enam ei rahuldata ning tulemusi ei muudeta.

 

20. Autasustamine

20.1. Autasustamine etappidel

20.1.1. Filter Velokauss sarja etappidel eraldi autasustamist ei toimu. Autasustatakse ainult sarja koondarvestuse parimaid.

 

20.2. Autasustamine sarja kokkuvõttes

20.2.1. Sarja koondautasustamine toimub peale sarja finaaletapi. Autasustamistseremoonia läbiviimise päev hüütakse välja vähemalt kuu aega enne finaaletapi toimumist. 

20.2.2. Autasustamisel osalemine on auhinna saamiseks kohustuslik. Juhul kui võistlejal autasustamisel osaleda pole võimalik, võib auhinda vastu võtma tulla tema treener või esindaja, ent hilisemat auhindade väljastamist ei toimu.

20.2.3. Absoluutarvestuses autasustatakse auhinnameene ja rahalise või esemelise auhinnaga nii MNT kui ka MTB arvestuse kuut parimat meest ning kolme parimat naist sarja kinnitatud koondprotokolli alusel.

20.2.4. Vanuseklasside arvestuses autasustatakse sarja kokkuvõttes auhinnameenega MNT kui ka MTB kõikide vanuseklasside kolme esimest võistlejat.

20.2.5. Võistkondlikus arvestuses autasustatakse sarja kokkuvõttes auhinnameene ja esemelise või rahalise auhinnaga kolme parimat võistkonda.

 

20.3. Plaatina-, kulla-, hõbeda- ja pronksikarva aukiri

20.3.1. Aerobike Cycling Agency autasustab aktiivsemaid võistlustel osalejaid plaattina, kuldse, hõbedase, või pronksikarva aukirjaga:

 • Pronksikarva aukiri – läbinud kõik ühe Aerobike Cycling Agency poolt korraldatava võistlussarja etapid: Filter Maanteekarikasari, Filter Temposõidu Karikasari, EventRent elamussõitude sari või Filter Velokauss sari. Aukirja saaja kantakse Aerobike.ee kodulehel asuvale pronksikarva autahvlile.
 • Hõbedane aukiri - läbinud vabal valikul kahe Aerobike Cycling Agency poolt korraldatava võistlussarja kõik etapid: Filter Maanteekarikasari, Filter Temposõidu Karikasari, EventRent elamussõitude sari või Filter Velokauss sari.
 • Kuldne aukiri - läbinud vabal valikul kolme Aerobike Cycling Agency poolt korraldatava võistlussarja kõik etapid: Filter Maanteekarikasari, Filter Temposõidu Karikasari, EventRent elamussõitude sari või Filter Velokauss sari.
 • Teemandi värvi aukiri - läbinud kõigi nelja Aerobike Cycling Agency poolt korraldatava võistlussarja kõik etapid: Filter Maanteekarikasari, Filter Temposõidu Karikasari, EventRent elamussõitude sari või Filter Velokauss sari.

 

20.3.2. Osalemiskordadena arvestatakse vaid finišeeritud etappe. Osaluskordadeks ei loeta katkestatud osavõistluseid ja etappe, millele võistleja on registreerunud, kuid pole starti tulnud.

20.3.3. Paberkandjal aukirjasid väljastatakse vaid neile nominentidele, kes selleks ise soovi avaldavad. Paberkandjal aukirja tellimiseks tuleb saata vastavasisuline e-kiri koos oma postiandmetega aadressile E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud .

21. Liidrikombinesoonid

21.1.    Filter Velokauss sarja  MNT distantsidel on kasutusel neli auhinnakombinesooni: sinine, kollane, roosa ja valge.

 • Sinine kombinesoon on Filter Velokauss sarja valitseva võitja meistrikombinesoon, mis väljastatakse sarja üldvõitjale terveks järgmiseks hooajaks.
 • Kollane kombinesoon on Filter Velokauss sarja absoluutarvestuse liidri kombinesoon.
 • Roosa kombinesoon on Filter Velokauss sarja naiste absoluutarvestuse liidri kombinesoon.
 • Valge kombinesoon on Filter Velokauss sarja noortearvestuse liidri särk. Särk omistatakse absoluutarvestuses kõrgeimat positsiooni omavale 1999-2000 aastal südninud noorele.'

 

21.2.    Filter Velokauss MTB sarja raames on kasutusel kaks liidrisärki - sinine ja kollane.

 • Sinine särk on eelmise hooaja võitjale.
 • Kollane särk on sarja MTB absoluutarvestuse liidri kombinesoon. 

 

21.3.    Kombinesoonid antakse omanikele üle etapi sekretariaadis vahetult enne sarja osavõistluse algust.

21.4.    Igale unikaalsele liidrikombinesooni kandjale väljastatakse korraldaja poolt üks sama värvi kombinesoon. Juhul kui võistleja säilitab kombinesooni kandmise õiguse ka omistamisest järgnevatel etappidel, siis peab ta kandma juba varasemalt väljastatud kombinesooni.

21.5.    Liidrikombinesooni kandja peab hoolitsema, et kombinesoon näeks esinduslik välja. Kui eelmistelt etappidelt omistatud liidrisärk on purunenud, maha ununenud või lootusetult määrdunud, siis on võistlejal õigus küsida sekretariaadist korduskombinesooni, ent mitte rohkem kui ühel korral hooaja jooksul.  

21.6.     Juhul kui juhendi järgselt kuulub ühele ja samale startijale nii kollane kui ka mõnd muud värvi liidrikombinesoon, siis peab sportlane kandma kollast kombinesooni, loovutades teise kombinesooni kandmisõiguse vastavas reitingus järgmist positsiooni omale startijale.

21.7.    Juhul kui juhendi järgne kombinesooni omanik etapil ei stardi, siis sellel osavõistlusel seda värvi kombinesooni välja ei anta.

21.8.    Sarja esimesel etapi väljastatakse ainult sinist värvi liidrikombinesoon.

21.9.    Kombinesooni kandmine on selle juhendijärgsele omanikule kohustuslik ning neid tuleb kanda koos võistlusnumbriga.

21.10.  Täiendavate sponsorlogode või kirjade liidrikombinesoonile lisamine on lubatud vaid Filter Velokauss sarja korraldajate kogu eriloaga. Omaalgatuslik kombinesooni kujunduse muutmine on keelatud.

21.11.  Varasematel etappidel ja hooaegadel väljastatud – samuti kingitud, ostetud või laenatud - liidrikombinesoonide kandmine on Filter Velokauss sarja etappidel keelatud. Tunnuskombinesooni võib kanda ainult selle juhendijärgne valdaja.

 

22. Muu informatsioon

22.1.    Võistlus viiakse läbi vastavalt UCI võistlusmäärustikule ja LRF võistlusreglemendile.

22.2.    Noorsportlased, kes omavad rattaliidu võistlejalitsentsi, peavad järgima LRF võistlusreglemendis määratud ülekandepiiranguid.

22.3.    Filter Velokauss sari on rahvaspordiüritus – LRF võistlejalitsents ei ole osalemiseks kohustuslik. Starti on oodatud kõik soovijad.

22.4.    Osavõtt toimub omal vastutusel. Starti asumisega kinnitab võistleja, et on tutvunud võistlusjuhendiga, omab võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustanud endale rattaspordiga kaasnevaid riske. Õnnetuse korral katab iga võistleja tekkinud kahjud ise korraldajale mistahes kahjunõudeid esitamata.

22.5.    Kõik jalgratturid on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike ja liikluse korraldajate märguannetest. Tee telgjoone ületamine ning vastassuunda kaldumine on rangelt keelatud.

22.6.    Kiivri kandmine on eranditeta kohustuslik.

22.7.    Rajal soojendamine võistluse ajal on keelatud.

22.8.    Trassil prügi maha loopimine on rangelt keelatud. Trassile prügi maha visanud võistleja diskvalifitseeritakse.

22.9.    Peakohtunik on Aleksands Trofimovs (tel. +371 22328023; e-post: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )

22.10.  Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunikekogu.

22.11.  Kohtunikekogu nõusoleku korral on korraldajatel õigus sarja juhendit hooaja sees täiendada või muuta.

 

23. Lisainfo ja tagasiside andmine

23.1.   Velokauss sarja koduleht ning ametlik infoallikas on www.aerobike.lv Juhul kui erinevates netiportaalides on üleval mõnes nüansis erinev info, siis kehtib võistluste ametlikul kodulehel olev info.

23.2.    Kontaktid tagasiside andmiseks:

 • E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud kohtunike tööd ja reglementi puudutavad küsimused ning  protestid kaasvõistlejate määrusvastase käitumise osas.
 • E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud – vead protokollides.
 • E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud – üldorganisatoorsed küsimused ja ettepanekud.

 

24. Korraldajad

24.1.    Velokauss sarja korraldaja on SIA Aerobike koostöös OÜ Aerobike-ga.

 • Info inglise keeles: Mihkel Reile (tel. -37253422196; e-post: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )
 • Info läti keeles: Gusts Eisaks (tel. +371 20472920; e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )
 • Info eesti keeles: Mihkel Reile (tel. -37253422196; e-post: E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )
 • Info vene keeles: Gusts Eisaks (tel. +371 20472920; e-post E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud )